Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

Έκτακτο! Έρχονται πλειστηριασμοί α' κατοικίας!

Σεισμός από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για το ακατάσχετο όριο της α΄ κατοικίας…

Ο αναθεωρημένος κώδικας δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς προβλέπεται  άμεση έναρξη της διαδικασίας ρύθμισης προβληματικών δανείων, των λεγόμενων δηλαδή κόκκινων δανείων. Με βάση τον νέο κώδικα, εάν  η πληρωμή της δόσης των δανείων αργήσει περισσότερο από 30 ημέρες, η τράπεζα στέλνει την πρώτη ειδοποίηση και καλεί τον δανειολήπτη να προσέλθει εντός ενός δεκαπενθημέρου 
προκειμένου να ρυθμίσει το δάνειο του. 
Το γεγονός ότι οι προθεσμίες γίνονται πιο αυστηρές, προκαλεί ανησυχία, αλλά αυτό που σπέρνει τον τρόμο σε χιλιάδες δανειολήπτες είναι πως σε περίπτωση μη ανταπόκρισης αποστέλλεται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας η προειδοποιητική επιστολή και εάν ο δανειολήπτης δεν είναι συνεργάσιμος μπορεί να έχει ως συνέπεια τον εκπλειστηρίασμα της μοναδικής κατοικίας του με νομικές διαδικασίες που προτίθεται να κινήσει το τραπεζικό ίδρυμα.

ΠΗΓΗ:voicenews.gr
Δημοσίευση σχολίου